Is biomassa een milieuvriendelijk alternatief?

We moeten op zoek naar manieren om energie te winnen zonder het milieu te belasten. Een van de meest besproken manieren is het opwekken van energie door biomassa. Deze bio-energie moet beter zijn voor het milieu. Deze toepassing wordt al ontzettend veel gebruikt, in Nederland is ongeveer de helft van alle energie afkomstig uit biomassa, maar hoe milieuvriendelijk is deze toepassing eigenlijk? Experts zijn in debat gegaan en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet de vraag is of de biomassa milieuvriendelijk is, maar dat het de vraag is welke vormen van bio-energie milieuvriendelijk genoemd mogen worden. Hoe zit dit precies?

Biomassa en het milieu

Biomassa is zowel milieuvriendelijk als meer belastend voor het milieu dan de milieuonvriendelijke alternatieven. Dat lijkt een tegenstelling op zich, maar is het niet. Er zijn namelijk veel manieren om bio-energie op te wekken en de verschillende manieren en uitwerkingen zorgen ervoor dat er ontzettend veel te zeggen is over deze energie. Op het moment dat er alleen groenafval en snoeiafval gebruikt wordt, dan is de energie zo goed als volledig groen. Er wordt niet geproduceerd om energie te produceren en de biomassa zal zichzelf herstellen. Op het moment dat complete bossen weggewerkt worden om bepaalde planten te poten die voor biomassa moeten zorgen, dan gaat er iets mis. Moet er veel gestookt of gegist worden om de biomassa actief te maken voor het produceren van de energie, dan is hier ook niet echt sprake van een haalbare en duurzame oplossing.

De nadruk moet gelegd worden op de manier waarop de biomassa verworven is. Wanneer je bossen gaat kappen om het hout te gebruiken voor biomassa, dan zijn de nadelen voor het milieu groter dan de voordelen. Wanneer er veel verbrand moet worden om de energie op te wekken, dan kan de uitstoot ook nadeliger zijn dan wanneer er wel fossiele brandstoffen gebruikt zouden worden. Hetzelfde geldt voor de biodiesel die gebruikt wordt. Ook hier zijn voordelen en nadelen die ervoor zorgen dat we wel de juiste overwegingen moeten blijven maken, voordat we zelf zorgen voor een scheef beeld.

Het idee achter de biomassa is een bijzonder goed idee. Het gebruiken van afval om energie op te wekken is een manier die de natuur op twee manieren tegelijkertijd helpt, maar wanneer we gaan produceren om energie op te wekken, dan moet er goed gekeken worden naar de gevolgen die dit heeft voor de natuur. Belasten we de natuur er extra mee, dan is het geen verstandige optie. Is het een manier die meer voordelen heeft dan nadelen, dan is het goed om eens te kijken of de nadelen alsnog verminderd kunnen worden. Op die manier is de biomassa namelijk een milieuvriendelijke manier om energie op te wekken. Daarnaast is dit een bijzonder praktisch idee: Het grootste gedeelte van de energie komt namelijk al uit biomassa en dit kan nog niet volledig opgevangen worden door de zon en de energie uit waterkracht.


No images found!
Try some other hashtag or username

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.