Groter denken, of juist kleiner?

We gaan steeds bewuster om met de mogelijkheden die we hebben. We letten op het milieu, we letten op de andere mensen en proberen de wereld zo leuk mogelijk achter te laten voor het nageslacht. De manieren waarop we dit kunnen doen, zijn legio en dat zorgt met regelmaat voor discussies. Zo kan er gekeken worden wat je zelf kunt doen in je eigen huis, of kun je het grote debat op de schermen volgen over de klimaatbijeenkomsten. Deze twee benaderingen sluiten elkaar niet uit en het is goed om dit duidelijk naar voren te halen wanneer je mensen hierover hoort praten. Zonder de grote lijnen zijn er geen kleine toepassingen, en zonder de kleine toepassingen zijn de grote ideeën in eerste instantie al niet eens mogelijk.

Kijk bijvoorbeeld naar de elektrische auto’s en de auto’s op waterstof. Het grote probleem is dat we niet veel langer gebruik kunnen en moeten maken van de fossiele brandstoffen. Op het kleine niveau is dit een groot probleem, want veel mensen zijn afhankelijk van bussen, vliegtuigen en auto’s. Daarom is de elektrische auto ontwikkeld. Deze bleek veel problemen te hebben met het laadvermogen en de reikwijdte, maar daar wordt nu aan gewerkt door verschillende ontwikkelaars en bedrijven. Zo kunnen tegenwoordig de schijven, remmen en vering al zorgen voor het onderweg laden van de batterij. De kleine en grote lijnen vallen hierbij perfect samen.

Hoe dit gaat verlopen bij de auto’s op waterstof, dat is nog maar net de vraag. Waterstof heeft veel grote voordelen en zou direct ingezet kunnen worden, als er niet zo ontzettend veel volume nodig zou zijn. De energiedrager H2 heeft zoveel ruimte nodig dat de auto zelf weinig ruimte over heeft en een tankstation heeft een enorm terrein nodig om de mensen te kunnen bedienen. De wetenschap is hier hard mee aan het werk en op het moment van schrijven is er nog geen oplossing. Ook niet voor het volgende probleem: Er zijn niet genoeg laadpunten en die zullen er ook niet komen wanneer er niet meer mensen zijn die een auto op waterstof hebben.

Voor de elektrische auto is dat probleem inmiddels opgelost. Het wordt echter de vraag of de tankstations ook mee gaan willen met de waterstof. De hoop is dat er op microniveau weer een oplossing naar voren komt waarmee dit probleem verholpen kan worden!


No images found!
Try some other hashtag or username

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.