De nadelen van de alternatieve energie

Er wordt regelmatig gewezen op het feit dat we meer gebruik moeten maken van de alternatieve mogelijkheden om energie op te wekken. De fossiele brandstoffen zullen op een bepaald moment opgeraakt zijn en voordat dit moment aangebroken is, moeten we een nieuw systeem hebben waar we onze energie uit kunnen halen. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met het milieu, want we zijn hard op weg naar het kapotmaken van de aarde. Wat vaak vergeten wordt, is dat alternatieve manieren van het opwekken van energie ook in meer of mindere mate belastend kunnen zijn. Dat geldt niet alleen voor de natuur, maar geldt ook voor de mensen.

Aanschafkosten en onderhoud

Wanneer er gesproken wordt over groene stroom en duurzaamheid, dan zijn er mogelijkheden om dit per huishouden te gaan regelen buiten de steden om. Een eigen zonnepaneel op het dak kan al een aardig eind komen, en met meerdere panelen is het zelfs mogelijk om extra stroom op te wekken die je terug kunt verkopen aan de energiemaatschappij. Een perfecte oplossing zou je denken, maar dat is het op dit moment nog niet. Het aanleggen van dit systeem kost namelijk veel geld en dat geld is niet altijd aanwezig. Daarnaast moet er regelmatig onderhoud gepleegd worden en is het systeem bijzonder afhankelijk van het weer. Het is een interessante optie, maar kan nooit op grote schaal toegepast worden en dat is een enorm nadeel.

Bij de waterkracht zien we eenzelfde probleem. Het aanleggen van stuwmeren en centrales is duur. Het zin projecten waar miljoenen in gestoken moeten worden voordat het werkzaam is. Dat is vervelend, want ook tijdens het opwekken van de energie is er veel onderhoud en veel mankracht nodig. Daar komt nog eens bij dat stuwdammen met regelmaat doorbreken en vaak kost dit mensenlevens. Het idee achter de energie is perfect, maar er moet nog aardig wat gebeuren voor het echt een geweldige oplossing genoemd mag worden. Ook omdat dit altijd gevolgen heeft voor de flora en fauna in de buurt. Hoe milieuvriendelijk is het dan nog?

Een andere vorm van energie, die ook op deze website besproken is, is de bio-energie. We gebruiken deze vorm van energie al bijzonder veel, maar dat wil niet zeggen dat het geen punt van discussie is. Integendeel zelfs, er wordt nu veel over gesproken omdat bepaalde vormen van deze energie zelfs schadelijker zijn voor het milieu dan het gebruik van fossiele brandstoffen.

Wat betekent dit?

De nadelen worden vaak aangehaald door tegenstanders van de groene oplossingen die we op dit moment hebben. Zelf zijn we geen voorstanders van deze benadering. De nadelen zijn de laatste problemen die uit de weg gewerkt moeten worden zodat toepassingen op grotere schaal haalbaar zullen zijn en daarmee kunnen de grootste verschillen gemaakt worden op mondiaal niveau. Om deze problemen aan te kunnen pakken, moeten we ons eerst bewust worden van deze obstakels, zodat er meer mensen mee kunnen denken in de richting van een oplossing. Niet alleen binnen de regering, maar ook in het gemiddelde huishouden in Nederland en de rest van Europa.


No images found!
Try some other hashtag or username

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.