Welkom op Fedesco

Milieuvriendelijke energiebronnen en toepassingen

Waar de mens ooit samenleefde met de natuur, kunnen we nu constateren dat we de aarde gebruiken op een verslindende manier. We gebruiken te veel van de energiebronnen en dit zal ervoor zorgen dat we binnen een aantal decennia enorme problemen zullen krijgen. Tegelijkertijd houden we te weinig rekening met de ecologische voetafdruk die we achterlaten. We stoten veel te veel uit en wanneer we op deze manier verder gaan met het produceren van afval, dan zal er vrij weinig overblijven voor de volgende generaties. We moeten ons gedrag veranderen en na gaan denken over de toekomst. Of beter gebruikmaken van de mogelijkheden die we al hebben.

Het gaat namelijk vooral om de energie. Hoe wordt deze opgewekt en wat kost deze energie? Dit lijkt een kleine vraag, maar dat is het niet. Waar we honderd jaar geleden nog relatief weinig energie nodig hadden om alles rond te krijgen, gebruiken we tegenwoordig op een dag evenveel energie als destijds in een jaar of meer. Daarom moeten we beter omgaan met de manier waarop we energie gebruiken en moeten we kritisch zijn over de manier waarop energie opgewekt wordt.

Kritische houding

Bijna iedereen zal bekend zijn met het begrip van de groene stroom. Wat de meeste mensen echter niet weten, is dat lang niet alle energie ook echt zo groen is als we denken. Er wordt meestal gedacht aan de windenergie en de energie die we uit de zon weten te halen, maar groene energie is alleen maar energie die opgewekt is zonder het milieu extra te belasten. Dat betekent dat er nog altijd verslindende manieren gebruikt kunnen worden, maar het mag niet extra belastend zijn. Daar moeten we mee stoppen. We moeten op zoek naar de manieren die echt duurzaam zijn, want dat zal het kernbegrip in de discussie blijven. Websites zoals Geldlenentop10.be, Onlinecasinolijst.be en Thegreenwebfoundation.org draaien 100% op energie bijvoorbeeld.

Het gaat vooral om de manier waarop de energie opgewekt en verbruikt wordt. Wanneer we kijken naar olie, gas en kolen, dan zien we eigenlijk alleen maar nadelen. Zij zijn schaars (ooit zal het opraken en dan is er geen manier om het snel bij te maken) en de manier waarop energie opgewekt wordt met deze energiebronnen, is enorm belastend voor het milieu omdat er veel afval bij vrijkomt. Dat zijn nadelen waar we niet omheen kunnen en er zijn inmiddels genoeg alternatieven die gebruikt kunnen worden. Hierbij kun je denken aan de zon en het water, zoals eerder al genoemd is hier, maar wat te denken van de aardwarmte die steeds meer centraal is komen te staan in de discussie, omdat deze manier niet belastend is voor de natuur?

Op deze website halen we een aantal voorbeelden van milieuvriendelijke energie en toepassingen aan en benadrukken we het belang. Hierbij richten we ons vooral op het praktische en iets minder op het theoretische, omdat het uiteindelijk niet gaat om de theorie. Het gaat erom wat wij doen met de mogelijkheden in de praktijk, zodat er ook echt verschil gemaakt kan worden.


No images found!
Try some other hashtag or username

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.

Easy Facebook Feed error:

Error validating application. Application has been deleted.